Examine This Report on Българо Китайската търговско промишлена палата
Други изказвания? Има още едно изказване – на народния представител Филип Попов.

Калкулатор: Пренасяне на данъчна загуба по ЗКПОАБ Ново

Гласуваме неподкрепени от Комисията текстове – моля, гласувайте.

Предложение от народния представител Анна Александрова. Комисията подкрепя предложението.

ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Моля Ви, ако може да ускорим ритъма.

Checked Aspects: forms devoid of submit buttons This take a look at checks, if the submission of varieties without the need of post buttons is accessible and predictable.

ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Предложение на народните представители Менда Стоянова и Диана Йорданова за създаване на нов параграф.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Вие сега му дадохте възможност да …

Считаме, че с оглед характера и особеността на този нормативен акт и устройственото му значение за работата на Народното събрание, трябва да се приложат правилата за второ четене като вносителите имат възможност да се изкажат в рамките на нормалното допустимо време за изказване.

Нели Рускова Петрова - тук website Невин Халил Хасан - отсъства

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, господин Георгиев, по начина на водене.

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен.

Още една процедура – народният представител Данаил Кирилов.

Някои народни представители, когато има изискване за кворум, ги няма в залата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *